Τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις από το πάγωμα επιστροφής ΦΠΑ.(17-06-2010)