Σ/Ν Υπουργείου Οικονομίας-Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για Οικονομική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα & Περιφερειακή Συνοχη-Ομιλία στην Ολομέλεια(19-01-2011)