Ερώτηση-Προβλήματα με την απόσυρση των παλαιών αυτοκινήτων(22.02.2011)