Καταβολή της επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους κτηνοτρόφους της περιοχής.(15-07-2010)