Πόντιοι πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.-Προβλήματα με κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως.(14-09-2010)