Άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού/διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης/Χαλκιδικής.(02-07-2010)