Τακτοποίηση προβλημάτων κατοικιών Ποντίων της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.(14-09-2010)