Σημαντικό πρόβλημα η έλλειψη αποσπασμένων νηπιαγωγών στο αντίστοιχο τμήμα του Α.Π.Θ.(11-01-2011)