Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για Οικονομική Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα & Περιφερειακή Συνοχη-Ομιλία στην Ολομέλεια-Επί της Αρχής(19-01-2011)