Δελτίο Τύπου-Δηλώσεις του Προέδρου της Δ.Ε.Θ. περί κατάργησής της(24-01-2011)