Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος-Απαντήσεις στα θέματα της αξιοποίησης της επιστήμης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση καθώς και στα μέτρα που λαμβάνονται για τον Ψηφιακό Αλφαβητισμό της ελληνικής νεολαίας(02-07-2010)