Συζήτηση αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού-Ανάδειξη του Πολιτιστικού Πλούτου και της Τουριστικής Προβολής των Αστικών Κέντρων(12.04.2011)