Επίκαιρη Επερώτηση αρμοδ. Υπ. Θαλασσίων υποθέσεων κ Περιβάλλοντος για θέματα που αφορούν την Ιχθυοκαλλιέργεια(11.04.2011)