Δελτίο Τύπου-Ερώτηση για τις εικόνες διάλυσης που παρατηρούνται στον ΟΣΕ(15.04.2011)