Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών Νομού Θεσσαλονίκης-Επαγγελματική Αποκατάσταση των μελών του(14-09-2010)