Σε ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό. 25.09.2019