Η ομιλία μου κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέμα ημερήσιας διάταξης:«Ενημέρωση από την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για θέματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό.»25.09.2019