Η ομιλία μου κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, με θέμα ημερήσιας διάταξης:«Άξονες δράσης – Ορισμός Θεματικών Επιτροπών.» 18.09.2019