Σε τηλεδιάσκεψη για τον Πρωτογενή Τομέα ο Σ. Αναστασιάδης 11.12.2020