Ομιλία στην Ολομέλεια της βουλής, για το Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 14.12.2020