ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ, Άρθρο μου στην εφημερίδα “30ημέρες”