Διαψεύσαμε τα σενάρια καταστροφής και μπήκαμε στον δρόμο της προόδου, Άρθρο μου στην εφημερίδα “Αποτύπωμα”