ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2020 ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 24.10.2019