Η εισήγησή μου κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κυρίου Σάββα Αναστασιάδη, 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.10΄, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση από τον Επίτροπο Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Φώτη Φωτίου, για θέματα Διασποράς. 23.10.2019