Σάββας Αναστασιάδης: Ενωμένοι θα προχωρήσουμε, να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε στο μέγιστο βαθμό την έννοια και τη δύναμη του Οικουμενικού  Ελληνισμού. 24.10.2019