Σάββας Αναστασιάδης: η χώρα μας αποτελεί πλέον ένα  παγκόσμιο πρότυπο 23.6.2020