Ο Σ. Αναστασιάδης στη Φωνή της Ελλάδας: Εκδηλώσεις για το 2021στα Κοινοβούλια ξένων Χωρών 26.6.2020