Σ. Αναστασιάδης:Το 2022 έτος επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας 26.11.2021