Ομιλία στην 4η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων , για το Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 26.11.2021