Εισήγηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα: «Ελληνική και Ρωμέικη παρουσία στην Εγγύς Ανατολή».30.11.2021