Σ. Αναστασιάδης: “Ο κυβερνητικός λόγος στο εξής θα είναι λιτός και αληθινός”30.07.2019