Η κυβέρνηση έδειξε ότι είναι έτοιμη και αποφασισμένη 31.07.2019