Σ. Αναστασιάδης: Ο κυβερνητικός λόγος στο εξής θα είναι λιτός και αληθινός 30.07.2019