Σ. Αναστασιάδης: Ο Προϋπολογισμός του 2020 είναι αισιόδοξος 28.11.2019