Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο -ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ- Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 20.11.2019