Η εισήγησή μου κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, 28 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη , στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) τoυ Μεγάρου της Βουλής, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».(4η συνεδρίαση)8.