Πρόγραμμα καταπολέμησης Λαθρεμπορίου Καυσίμων «Ποσειδών»(01-12-2010)