Πρόβλημα με εκτέλεση συνταγών του ΟΠΑΔ στη Θεσσαλονίκη(10-12-2010)