Μελέτες Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που βρίσκονται σε εξέλιξη στην προστατευόμενη περιοχή λιμνων Κορώνειας-Βόλβης(15-01-2010)