Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού με θέμα «Πρόταση για ένταξη του Νοσηλευτικού Προσωπικού στα Β.Α.Ε.»(22-07-2010)