Ο προϋπολογισμός του 2021, θέτει αισιόδοξους στόχους