Εισήγηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συνέχιση της συζήτησης επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021»(3η συνεδρίαση) 15.10.2020