Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Διοργάνωση εκδηλώσεων το 2021 από τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε) και τα μέλη του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση» 14.10.2020