Η Ομογένεια και οι εκδηλώσεις για το 2021 15.10.2020