Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός του Δήμου Καλλιθέας-Επιστροφή Φ.Π.Α.(15-07-2010)