Κοινοτικές εξισωτικές αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.(13-07-2010)