Έλλειψη δασκάλων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.(13-07-2010)