Διορισμός Προέδρου της νέας διοίκησης της Δ.Ε.Θ. Α.Ε.(14-07-2010)