Δελτίο Τύπου για την Κορώνεια-Απάντηση σε Μπόλαρη(13-10-2010)