Καταστροφές στις καλλιέργειες από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις(20-10-2010)